Billedet på sidehoved

Kolind Centralskole - alle vil lykkes

 

 

Billedet på sidehoved

Faglighed og trivsel er to sider af samme sag. De spiller sammen som ying og yang, de er gensidigt afhængige.

Trivsel er en forudsætning for læring. Hvis vi ønsker en skole, hvor alle elever skal lære alt det, de kan – og gerne lidt til - så skal vi understøtte en skole, hvor både ansatte og elever trives. Langt de fleste elever trives godt i folkeskolen, men der er en mindre gruppe elever, som ikke oplever deres skoledag som god og tryg. Forskningen viser, at det med de rette rammer og et vedvarende fokus på trivsel er muligt at fremme større tryghed på den enkelte skole. Vi arbejder på KC hver dag på at skabe en skole, hvor alle skal føle sig trygge.

Det danske samfund står overfor en række udfordringer. Det er skolens opgave at styrke samfundets mulighed for at ruste eleverne til at møde disse udfordringer. Eleverne skal fortsat opdrages til at blive engagerede samfundsborgere, de skal have et grundlag for hver især at få et godt og spændende liv, og de skal selvfølgelig lære noget.

Skolens faglighed skal nu og i fremtiden være i top. Faglighed er evnen til at bruge sin viden i samarbejde med andre, til kreativt at anvende eksisterende viden på en ny måde samt at være god til at lære. Når eleverne undervises med henblik på at opnå den form for faglighed, smelter kundskaber og færdigheder sammen med elevens alsidige udvikling og trivsel.

På denne side kan du læse om nogle af de ting vi arbejder med på KC for at understøtte elevernes faglige læring.