I tilfælde af sne....
Skulle det ske, at der kommer meget sne...
- Der er altid undervisning på skolen - måske organiseret lidt anderledes, hvis der er mange fraværende.
- Skolebusser og evt aflysninger: Der henvises til Midttrafiks hjemmeside, som opdatres fra kl. 05.00 - http://www.midttrafik.dk/
- Lyt til P4-Østjylland eller se deres hjemmeside: http://www.dr.dk/P4/Aarhus/Nyheder/
- Herudover vil vi orientere på skolens hjemmeside, så snart vi har informationer