Billedet på sidehoved

Kolind Centralskole - alle vil lykkes

 

 

Billedet på sidehoved

Mission, vision og kendetegn for Kolind Centralskole

 
Kolind skoles fremtidige strategiske grundlag bygges på nedenstående formuleringer om mission og vision for skolen, således at der efterfølgende kan formuleres et antal strategier, der sigter mod virkeliggørelse af visionen.
 
 
Mission
En mission er en kort formulering af en organisations eksistensberettigelse. Den svarer på spørgsmålet om, hvorfor denne organisation er sat i verden. En mission er derfor langsigtet, og udtrykker dels noget om organisationens opgaveløsning og dels noget om organisationens kunder.
 
 

På Kolind Centralskole danner og uddanner vi elever/borgere/medmennesker med de bedste forudsætninger for at fungere og agere som individer og borgere i et demokratisk samfund.


Vision

En vision er en formulering, der skaber et billede af den konkrete fremtid, som organisationen ønsker at bevæge sig hen imod, og er således et fremtidsbillede af hvordan organisationen ønsker at se sig selv på 5 - 10 års sigt. En vision indeholder ofte formuleringer om det langsigtede mål for både opgaverne, den interne opgaveløsning og interne samarbejdsrelationer.
 
Kolind Centralskole:
 • skaber livsduelige børn, hvor de gennem undervisning, oplevelser og socialt samvær tilegner sig viden og færdigheder.
 • Her arbejder lærere og forældre tæt i et gensidigt forpligtende samarbejde om årgangen og det enkelte barn og sørger for helhed og sammenhæng i barnets skolegang.
 • er et sted, hvor tillid, respekt, tolerance, trivsel og anerkendelse – børn, medarbejdere og ledelse imellem - er i centrum
  
Som supplement til visionen, er der formuleret en række statements om hvad skolen især gerne vil være kendt for:
 
 
Kolind Centralskole vil være kendt for:
 • Høj faglighed
 • Mangfoldighed og troværdighed
 • Tradition og progression
 • Åbenhed og engagement
 • Et godt arbejdsmiljø
 • Humor og nysgerrigheds
 • Et godt skole-hjem samarbejde
 
 

Kolind centralsskoles organistations- og ledelsesstruktur.

Figur 1 viser Kolind Centralskoles fremtidige organisationsplan.  
 
Figur 1: 
 
 
 
Der er følgende ledende stillinger på skolen (stillinger med personaleledelsesansvar):
 • Skoleleder
 • Viceskoleleder
 • Administrativ leder
 • SFO leder
 • Serviceleder
Skolelederen er øverste leder af Kolind Centralskole, og overfor Syddjurs kommune ansvarlig for skolens drift indenfor de udstukne rammer.
 •